وضعیت موجودی محصول


توضیحات

درباره ما

مجموعه کویر از 2006 تا کنون

مجموعه کویر با استارت کویر الکترونیک در سال 2006 شروع بکار کرده و هدف آن تامین قطعات الکترونیک ، تولید بردهای الکترونیک و.. می باشد. همچنین با گذشت چند سال اول فعالیت اولویت بر تامین قطعات به صورت مستقیم از چین و بی واسطه محقق شد که سالهاست قطعات به صورت مستقیم تامین میگردد که در قیمت نهایی بسیار تاثیر گذار می باشد.

درسال 2015 کویرکامپیوتر راه اندازی شد مکمل کویرالکترونیک جهت تامین مادربردهای صنعتی و کاربردی که هم اکنون این بخش توسعه پیدا کرده و علاوه برمادر برد باکس های صنعتی و کاربردی و... تامین میگردد. در انتهای سال 2020  کویر پی سی جهت تکمیل بخش کویر کامپیوتر در جهت تامین CPU و قطعات سیستم های خانگی اداری گیمینگ که تازه شروع به کار شده و بخش های آن بزودی تکمیل و اجناس تامین میگردد.

  • الکترونیک و قطعات و واردات مستقیم از چین (کویرالکترونیک)
  • کامپیوتر های صنعتی و اداری و مادر بردهای صنعتی و واردات مستقیم از چین (کویر کامپیوتر)
  • سیستم های خانگی اداری گیمینگ و واردات مستقیم (کویر پی سی)